10. Kamado Tanjiro

9. Obanai Iguro

8. Giyu Tomioka

7. Senemi Shinazugawa

6. Akaza 

5. Doma

4. Gyomei Himejima

3. Kokushibo

2. Kibutsuji Muzan

1. Yoriichi Tsugikuni