10. Killer Bee

9. Rock Lee (8 Gates)

8. DELTA

7. Kawaki

6. Boruto

5. Kashin Koju

4. Sasuke

3. Naruto

2. Eida

1. Code