10. Toshiro Hitsugaya

9. Kisuke Urahara

8. Lille Barro

7. Gerard Vlkyrie

6. Zeraki Kempachi

5. Sosuke Aizen

4. Ichibe Hyosube

3. Uryu Ishida

2. Ichigo Kurosaki

1. Yhwach